Teclegi el número imprès a la seva targeta de la deixalleria.